top of page
Image by Matt Jones

מקרקעין

משרדנו מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין. המשרד מלווה את עסקת המקרקעין לכל אורך ההליך המשפטי, החל משלב היעוץ המקדמי ועריכת בדיקות מקדימות דרך תכנון מס, ניהול מו"מ, עריכת ההסכם והשלמת רישום הזכויות בנכס.

"לקוחותיי הנם שותפים מלאים לכל שלבי העסקה, והעסקה כולה מתנהלת תוך שקיפות ושיתוף פעולה מלא עד לסיומה".

המומחיות והניסיון בתחום דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין, היסודיות בה אנו מטפלים בכל עסקה ועסקה, נועם ההליכות, ההוגנות ושיתוף הפעולה בהם מאופיינים משרדנו, מאפשרים לנו להשלים בהצלחה גם את העסקאות המורכבות ביותר.

bottom of page