top of page
Image by Matt Jones

הסכמי ממון וידועים בציבור

הסכם ממון הנו אחד ההסכמים החשובים ביותר עליהם יחתמו בני הזוג שכן הוא עשוי להשפיע על עתידם הכלכלי של בני הזוג. עריכת הסכם ממון יקנה לבני הזוג וודאות וביטחון כלכלי במהלך הקשר הזוגי ובפקיעתו.

משרדנו מתמחה בהכנת הסכמי ממון מקצועיים בשלב טרום הנישואים, לאחר הנישואים והסכם חיים משותפים לידועים בציבור.

במסגרת הכנת הסכם ממון אנו משלבים את הידע והמומחיות בנושאי דיני חוזים, הנדל"ן ומיסוי הנדל"ן, שכן בד"כ נכסי מקרקעין מהווים חלק משמעותי מבחינה כלכלית בנכסי הצדדים.

bottom of page